TO JEST ARCHIWALANA STRONA INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDYZKULTUROWYCH

NOWA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

ism.uj.edu.pl

Dla Kandydatów

Międzynarodowe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, urzędy oraz organizacje pozarządowe coraz częściej oczekują od pracowników świetnego przygotowania oraz KOMPETENCJI pozwalających skutecznie realizować zadania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Oferta dydaktyczna Instytutu Studiów Międzykulturowych skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w wielokulturowym środowisku oraz instytucjach kultury. Instytut Studiów Międzykulturowych to także doskonały wybór dla każdego, kto pragnie poszerzać swoją wiedzę, ćwiczyć praktyczne umiejętności i zdobywać kompetencje, dzięki którym otworzy się na różnorodność świata oraz przeżyje wspaniałą międzykulturową przygodę!

   

 

W Instytucie Studiów Międzykulturowych kandydaci mogą aplikować o przyjęcie na dwa kierunki studiów.

Relacje Międzykulturowe to nowy kierunek studiów, który na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony jest w naszym Instytucie od roku akademickiego 2014/15. Został on stworzony z myślą o osobach zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi. Zadaniem kierunku jest kształcenie specjalistów w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego i rozwiązywania konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym. W ramach kierunku Relacje Międzykulturowe oferujemy bogaty zestaw praktycznych specjalizacji, które studenci wybierają po I semestrze studiów.

Specjalizacje na I stopniu studiów:

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Mediacje i praca z mniejszościami

Specjalizacje na II stopniu studiów:

  • Turystyka kulturowa
  • Media w relacjach międzykulturowych
  • Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych

Plan studiów na kierunku RELACJE MIĘDZYKULTUROWE -

I stopień i II stopień

     

Kulturoznawstwo Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia humanistyczne oferujące wszechstronną formację intelektualną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze zagadnień związanych z kulturą w przestrzeni międzynarodowej. Kierunek proponuje spójny zestaw przedmiotów z zakresu historii kultury i sztuki, krytyki kultury oraz zagadnień związanych z kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej.

Wyjątkowość nowego planu studiów na Kulturoznawstwie Międzynarodowym polega na nacisku kałdzionym na rozwijanie umiejętności komunikacji w językach obcych. Łącznie każdy student realizuje przynajmniej 240 godzin zajęć językowych: dwa lektoraty języków obcych (język angielski i drugi język do wyboru), translatoria (praktyczne warsztaty tłumaczenia) i przynajmniej 3 konwersatoria w języku angielskim.

Plan studiów na kierunku KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE

I stopień i II stopień  oraz moduły do wyboru

Programy studiów dla kierunków Kulturoznawstwo Międzynarodowe i Relacje Międzykulturowe zaprojektowano tak, by w miarę krystalizowania się zainteresowań studentów umożliwić im płynne przejście na drugi kierunek po I roku studiów (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach UJ). Dzięki temu nasi studenci mają możliwość realizowania programu studiów jak najlepiej dopasowanego do ich indywidualnych oczekiwań.

Zgodnie z najlepszymi tradycjami uniwersyteckimi na obu kierunkach zapewniamy studentom szeroki kanon wiedzy ogólnej o historii i współczesnym świecie. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, do programów studiów  wprowadzane są zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Dlatego właśnie stawiamy na naukę języków obcych i umiejętności praktycznych (na przykład w ramach takich przedmiotów jak: Negocjacje międzynarodowe, Pozyskiwanie grantów i zarządzanie projektami, Redakcja tekstów naukowych).

 

PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ W ISM

• Ciekawy, interdyscyplinarny program studiów, który łączy wiedzę o świecie i kulturze współczesnej z zajęciami nastawionymi na rozwój kompetencji studentów i naukę języków obcych.

• Kadrę dydaktyczną współtworzą doświadczeni i uznani badacze oraz młodzi, pełni nowych pomysłów wykładowcy. Wszyscy, niezależnie od wieku, są pełni pasji! Zobacz, kim są pracownicy ISM UJ oraz jakie są ich zainteresowania.

• Zajęcia prowadzone są w małych grupach i możliwe są indywidualne konsultacje z wykładowcami, dla których studenci nie pozostają anonimowi.

• Możliwość realizacji własnych zainteresowań poprzez działalność w Kole Naukowym  oraz dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne. Dbamy o rozwój programu Erasmus: w ostatnich latach wszyscy chętni spędzili semestr albo dwa na uczelniach partnerskich w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Czechach, Słowacji, Estonii czy Turcji... Zapraszamy do obejrzenia relacji z wybranych wydarzeń studenckich na profilu Instytutu i Koła Naukowego na facebooku oraz w Galerii.

• Absolwenci studiów w Instytucie Studiów Międzykulturowych uzyskują dyplom unikatowej, pozwalającej wyróżnić się na rynku pracy specjalności, na najlepszych w Polsce według rankingu Perspektyw z czerwca 2015 roku studiach w kategorii kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach!

 

CO PO STUDIACH?

Kompetencje wypracowane podczas studiów w Instytucie Studiów Międzykulturowych pozwalają naszym absolwentom na racjonalne kształtowanie dalszej kariery zawodowej. Absolwent Relacji Międzykulturowych oraz Kulturoznawstwa Międzynarodowego może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od urzędów i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty, po przedsiębiorstwa działające w środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość zróżnicowanych kodów kulturowych. Informacje o wybranych instytucjach oferujących praktyki zawodowe naszym studentom można znaleźć w zakładce Partnerzy.

Zapraszamy kandydatów do aplikowania na kierunki Relacje Międzykulturowe oraz Kulturoznawstwo Międzynarodowe w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania i możliwości, jakie daje nauka w Instytucie Studiów Międzykulturowych zapraszamy do zadawania pytań: franciszek.czech@uj.edu.pl

Do zobaczenia w październiku!