Pomoc materialna

Sprawami związanymi z pomocą materialną zajmuje się:

mgr Paweł Mielnik
Al. Mickiewicza 3, pok. 130
Czynny w godz: 9:00-13:00
tel: (012) 634 20 08