Opłaty

Wszystkie opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny tylko i wyłącznie w Sekretariacie.

Wysokość opłat

DOKUMENTY:

indeks – 4 zł
legitymacja studencka - 17 zł
duplikat legitymacji - 25,50 zł
wydanie dyplomu: wersja polska - 60 zł, wersja w języku obcym – 40 zł

 

OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW:

- Studenci rozpoczynający studia do roku akademickiego 2013/2014: opłata za jeden punkt ECTS- 65 zł

- Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2013/2014: koszt jednej godziny 4,70 zł