Monarchia. Alternatywa - Mit - Anachronizm

 

 

ZAPROSZENIE

na konferencję naukową

organizowaną przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Kraków, 20 listopada 2014 roku

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Monarchia uchodzi za przestarzałą formację społeczną, nie przystającą do ery demokracji, haseł powszechnej równości i swobód. W komentarzach i dyskusjach prowadzonych na łamach prasy traktowana jest z pewną nonszalancją i nie do końca poważnie. Z drugiej strony jednak, w kulturze stale pojawiają się odwołania do tradycji monarchicznych, do rytuałów i symboli władzy. Do dziś w społecznej pamięci żyją wspomnienia wielkich rodów, monarchów kochających swój lud i szczerze wierzących w swoje powołanie. Szeroko nagłaśniane są tak, wydawałoby się, mało znaczące dzisiaj wydarzenia jak królewskie alianse, uroczystości rodzinne czy kurtuazyjne wizyty w zaprzyjaźnionych krajach. Temat monarchistyczny eksploatowany jest w kulturze popularnej, która odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu personalistycznie ujmowanej historii, odczytywanej przez pryzmat biografii znanych dynastów. Są w końcu i tacy, dla których monarchia, mimo swych ułomności, jest najlepszą, najbardziej efektywną i sprawiedliwą formą rządów.

Przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić wszystkie wymienione tutaj aspekty dzisiejszego myślenia o monarchii, koncentrując się wokół terminów - haseł znajdujących się w tytule konferencji. Będziemy starali się przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy monarchia jest jedynie kłopotliwym przeżytkiem, sentymentem lub kulturowym nawykiem, czy też uparta obecność tej idei i stałe do niej odwołania w (po) nowoczesnym świecie są dowodem na istnienie pewnych uniwersalnych wartości, odbiciem ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa i porządku, jaką daje umocowana transcendentnie władza.

Naszymi rozważaniami chcielibyśmy objąć między innymi zagadnienia takie jak:

  • Idea monarchii w Europie oraz jej przemiany,
  • Monarchia jako forma organizacji społecznej i forma organizacji przestrzeni,
  • Dynastie Europy i świata oraz ich znaczenie kulturowe,
  • Elementy wizerunku władcy oraz jego konstruowanie,
  • Wzór monarchy w polskiej tradycji szlacheckiej i próby jego realizacji,
  • Wątek „dobrego króla" w folklorze różnych krajów,
  • Rytuały oraz wielkie okazje monarchiczne i ich obraz medialny,
  • Cesarze i królowie, rody i zamki w różnych kontekstach kultury popularnej (prasa, film, literatura),
  • Wirtualne monarchie, imperia i mikronacje,
  • Uzurpacje, samozwańcy i skandaliści.

Obrady konferencyjne odbywać się będą w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Collegium Maius, przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Planujemy publikację książkową wyników konferencji - monografię, zawierającą artykuły zaopiniowane do druku i pozytywnie ocenione przez niezależnych recenzentów.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest elektroniczne dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Rejestracji należy dokonać elektronicznie na stronie http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=157.

Ponownie zalogować się do strony rejestracyjnej (np w celu zmiany lub uzupełnienia danych )można na stronie http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=157

Termin rejestracji upływa 20 listopada 2014 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych. Należy ją wnieść do dnia 30 września. Obejmuje ona koszty organizacji i materiałów konferencyjnych, dofinansowanie tomu monograficznego, dwa obiady, napoje i poczęstunek w trakcie przerw.

Dołączenie abstraktu oraz uzyskanie danych potrzebnych do uzyskania płatności możliwe będzie po zakończeniu rejestracji on-line, po zalogowaniu na konto uczestnika.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Ryszard Kantor
dr hab. Piotr Biliński, Prof. UJ
dr Renata Hołda (renata.holda@uj.edu.pl)
mgr Paweł Cieślarek

 

Sekretariat konferencji – kontakt w sprawach technicznych:
Uniwersytet Jagielloński
Sekcja Organizacji Konferencji
Dział Promocji i Informacji UJ
tel. 12 663 23 60
Faks: 12 663 23 61
www.konferencje.uj.edu.pl

Prof. dr hab. Ryszard Kantor
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego