Konferencje organizowane przez Instytut Studiów Międzykulturowych

 

Nadchodzące konferencje:

 

Archiwum konferencji:

 • Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne (29 września 2016)

zaproszenie  plakat

 • Antropologia turystyki - dziedzictwo i perspektywy (1-2 czerwca 2015)

  zaproszenie strona internetowa

 • Monarchia. Alternatywa - Mit - Anachronizm (20 listopada 2014) Program konferencji

 • Oblicza postpamięci  (6 marca 2014)

 • Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo
  myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot (9 grudnia 2013)

  Program konferencji

 • W cieniu ludobójstwa. Problemy integracji Romów i Sinti w Europie
  w przeszłości i współcześnie (3 grudnia 2013)

      Program konferencji

 • Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (25-27 listopada 2010)
  Program konferencji
 • Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury
  i jednostek samorządu terytorialnego (17 czerwca 2010)
  Program konferencji
Data opublikowania: 31.07.2011
Osoba publikująca: Dominik Żółtek