Pracownicy Instytutu Studiów Regionalnych jako eksperci proszeni są o komentarze i wywiady dla mediów. Oto niektóre spośród ich najnowszych wypowiedzi:

2014:

2013:

 

 

2012: