TO JEST ARCHIWALANA STRONA INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDYZKULTUROWYCH

NOWA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

ism.uj.edu.pl

Dyżury

 

Informacje na temat terminów dyżurów pracowników w trakcie sesji egzaminacyjnych znaleźć można na forum Instytutu Studiów Międzykulturowych.

Numery telefonów do poszczególnych pokojów: 131 - 6646722; 132 - 6646723; 133 - 6646724; 134 - 6646725; 135 - 6646741, 023 - 6646019.

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny   pokój 142 tadeusz.paleczny@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Ryszard Kantor   pokój 133 ekrysz@interia.pl
Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. UJ

 

 

pokój 134 w_konarski@op.pl
Dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ   pokój 132 p_bilinski@wp.pl
Dr hab. Leszek Korporowicz   pokój 023 leszek.korporowicz@poczta.onet.pl
Dr hab. Monika Banaś   pokój 142 space765@interia.pl
Dr hab. Dariusz Juruś   pokój 135  
Dr hab. Andrzej Porębski   pokój 133 amporebski@gmail.com
Dr Elżbieta Wiącek   pokój 133 elawiacek@gmail.com
Dr Renata Hołda

 

pokój 131 renata_holda@poczta.onet.pl
Dr Karolina Golemo   pokój 134 karolina.golemo@uj.edu.pl
Dr Magdalena Banaszkiewicz   pokój 023 banaszkiewicz.m@wp.pl
Dr Małgorzata Kołaczek   pokój 134 malgorzata.kolaczek@uj.edu.pl
Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska   pokój 023 joanna.talewicz-kwiatkowska@uj.edu.pl
Dr Piotr Kletowski   pokój 132 cletus@wp.pl
Dr Wojciech Mazur   pokój 132 womazur@poczta.onet.pl
Dr Paweł Plichta   pokój 132 pawel.plichta@uj.edu.pl
Dr Franciszek Czech

 

pokój 135 franciszek.czech@uj.edu.pl
Dr Dariusz Zdziech   pokój 131 pawel.cieslarek@uj.edu.pl
Mgr Marta Hoffmann   pokój 131 filizsulejman@gmail.com  
 
Mgr Filiz Sulejman-Srokosz   pokój 131  

     

Mgr Malgorzata Staszczak - Cialowicz                                       pokój 131       ms.cialowicz@gmail.com


Mgr Anna Duda                                                                     pokój 131    ania.duda@uj.edu.pl