Spotkanie inauguracyjne: 27 kwietnia 2016 roku
Terminy spotkań cyklicznych: środy, godz. 18.30-20.00
Miejsce: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, ul. Gronostajowa 3, sala 031

On-line: www.facebook.com/nadbrzegamilemanu

Kontakt: nadbrzegamilemanu@gmail.com

„Europa umiera, zapomniała o własnych korzeniach" – wieszczą krytycy multikulturalizmu, podczas gdy z przeciwnej strony barykady odpowiada im jedynie świst krytycznej gilotyny, która w  imię antydyskryminacyjnych ideałów pracowicie obnaża hipokryzję „filozofii martwych białych mężczyzn". Wygodnie usytuowani na jednym bądź drugim krańcu światopoglądowego sporu widzimy w europejskim dziedzictwie już to najcenniejszy skarbiec prawdy, już to zbędny balast obłudy, a w ogniu argumentów „filozofia grecka i wartości chrześcijańskie" pozostają dla nas jedynie mglistymi hasłami rozpalającymi wyobraźnię co najwyżej jako słowny oręż w potyczce konserwatyzmu z siłami postępu. Czy depozyt zachodniej tradycji intelektualnej jest jedynie wyrazem – tak czy inaczej uwarunkowanych – przesądów? A może przeciwnie – skrywa prawdę o człowieku ważną zawsze i wszędzie? Czy stać nas jeszcze na próbę żywotnego odczytania cywilizacyjnych treści, które ukształtowały oblicze Zachodu?

Zagubieni w gąszczu pytań zwykliśmy zwracać się ku autorytetom bądź zachwalać pożytki płynące z krytycznego myślenia, nie doceniając tymczasem doświadczenia, którego świadectwo przetrwało na kartach wielkich dzieł nie tylko naszej cywilizacji. Być może powinniśmy zatem wrócić do faktów, by – dosłownie i w przenośni – odzyskać orientację. Czego dzisiejszy Europejczyk może dowiedzieć się o sobie, czytając pisma Arystotelesa i listy św. Pawła? Czy może lepiej zrozumieć istotne treści cywilizacji Zachodu, sięgając do odległych nauk Konfucjusza i Buddy?

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania podczas cyklu spotkań Orient. Okcydent organizowanego w ramach sympozjów humanistycznych „Nad brzegami Lemanu". Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku w godzinach 18.30-20.00 w sali 031 w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Na kolejne spotkania w ramach cyklu zapraszamy w każdą środę w tym samym czasie i miejscu. Spotkania mają charakter otwarty.

Wybór tekstów źródłowych:

Materiału źródłowego dla prowadzonych w ramach cyklu Orient. Okcydent dyskusji dostarczą teksty kultury wywodzące się z wielkich tradycji Wschodu i Zachodu.

  1.  

Ibn Tufajl, Hajj ibn Jakzan. Opowieść filozoficzna, tłum. J. Bielawski, „Studia Mediewistyczne", nr 1 (1958).

Daniel Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe, t. 1, tłum. J. Brikenmajer, t. 2, tłum. anonim., red. G. Sinko, PIW, Warszawa 1983.

  1.  

Dhammapada. Ścieżka mądrości Buddy, tłum. Z. Becker, Trzy Schronienia, Szczecin 1997.

Św. Paweł, List do Rzymian, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, tłum. J. Ożóg SJ, WAM, Kraków 2015.

  1.  

Dialogi konfucjańskie, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M. J. Künstler, Z. Tłumski, Ossolineum, Wrocław 1976.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2012.

 

ZAPROSZENIE

 

Data opublikowania: 23.05.2014
Osoba publikująca: Franciszek Czech